DeelkrachtGezocht: Ouders van een kind op een D/SH behandelgroep

Gezocht: Ouders van een kind op een D/SH behandelgroep

Voor ons project ‘Effectiviteit behandelgroepen‘ onderzoeken we wat goed werkt in de groepsbehandeling voor jonge dove en slechthorende (D/SH) kinderen (0-5 jaar). We willen het landelijk eens worden over waar de groepsbehandeling voor jonge D/SH kinderen aan zou moeten voldoen. Daar gaan we uitgangspunten voor opschrijven. Die kunnen dan overal in Nederland als richtlijn gebruikt worden.

We nemen hierbij de mening van ouders mee, omdat zij waardevolle ervaringen hebben met de D/SH groepsbehandeling.

Hoe kun je helpen?

Eind 2022 kwamen ouders en een groep professionals bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst hebben we uitgangspunten opgeschreven. De komende tijd streven we ernaar maandelijks ongeveer twee á drie principes volledig uit te werken. Dit betekent dat wij op papier het principe uitleggen, een onderbouwing geven en aangeven wat er nodig is in de praktijk om het principe uit te voeren. Op deze uitgewerkte principes willen wij graag feedback vanuit een grote groep professionals en ouders.

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar meer ouders die mee willen denken in onze consensusgroep. We zijn op zoek naar ouders/verzorgers met een doof of slechthorend kind dat dit moment naar de vroegbehandeling gaat. Bijvoorbeeld bij Pento, Libra, Adelante, Auris, Kentalis of de NSDSK. Wij zoeken ouders met minimaal 6 maanden ervaring met de behandelgroep.

Doe je mee?

Deelname aan onze consensusgroep houdt in dat je in 2023 ongeveer maandelijks digitaal feedback geeft op de principes die we hebben opgeschreven. We willen graag weten wat je vindt van de leesbaarheid, duidelijkheid, compleetheid en het belang van de principes. Je ontvangt maandelijks een online vragenlijst, waarin je feedback geeft. Wij verwachten dat je per principe ongeveer een uur bezig bent, wat uitkomt op gemiddeld 2 uur per maand. In ruil daarvoor ontvang je VVV-bonnen.

Vind jij het leuk en belangrijk om bij te dragen aan hoe de groepsbehandeling voor jonge dove en slechthorende kinderen er in de toekomst uit zal zien? Wil jij dit doen door ons feedback te geven op ons artikel? Laat het ons dan weten!

Wil je meedoen aan de feedbackgroep of heb je een vraag? Mail dan naar Nikki Smit via nsmit@nsdsk.nl

Terug naar overzicht