DeelkrachtWerk jij met dove/slechthorende kinderen (0-5 jaar) op een behandelgroep? Dan zoeken we jou!

Werk jij met dove/slechthorende kinderen (0-5 jaar) op een behandelgroep? Dan zoeken we jou!

In het project ‘Effectiviteit Behandelgroepen’ willen we onderzoeken wat goed werkt in de groepsbehandeling voor dove en slechthorende kinderen in de vroegbehandeling. 

We zijn benieuwd naar de ervaringen en ideeën van professionals die met deze doelgroep werken. Aan welke dingen die op de groepsbehandeling gedaan worden hebben de kinderen echt wat? 

Wij willen ervaringen en ideeën van jou als professional meenemen in het opstellen van landelijke richtlijnen voor de manier van werken in de groepsbehandeling voor dove en slechthorende kinderen. Zo kunnen wij samen met jullie proberen de zorg voor deze kinderen nog beter maken. 

Wie zoeken we? 

Wij zijn op zoek naar professionals van alle ZG-organisaties die werken binnen de vroegbehandeling op behandelgroepen voor d/sh kinderen, bijvoorbeeld logopedisten, gedragskundigen of pedagogisch behandelaren. Jouw mening en ervaringen zijn heel belangrijk. 

Je helpt het onderzoek, ouders, d/sh kinderen en andere professionals hiermee verder. Alle tijd die je kwijt bent aan je deelname, kun je declareren op het project. 

Wat gaan we doen? 

We vragen je om deel te nemen aan een (online) groepsgesprek. Je gaat samen met andere professionals en met ons als onderzoekers in gesprek om in kaart te brengen wat belangrijk is voor dove/slechthorende kinderen in de groepsbehandeling. Tijdens dit groepsgesprek zullen we vragen bespreken als: 

  • Welke elementen binnen de groepsbehandeling zijn volgens jou het meest werkzaam? 
  • Wat zou waardevol zijn om te doen, maar mis je nu in de praktijk? 
  • Aan welke voorwaarden moet een goede behandelgroep voor dove en slechthorende kinderen voor jou voldoen? 

Wij zullen het groepsgesprek opnemen voor onderzoeksdoeleinden. Deze opname zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. 

Voorafgaand aan het groepsgesprek vragen we je alvast een korte vragenlijst (+- 5 min) in te vullen over jouw ervaringen in de praktijk. Je antwoorden kunnen wij meenemen in de voorbereiding van het groepsgesprek. Je ontvangt deze vragenlijst na aanmelding via e-mail. 

Waar? 

De groepsgesprekken zullen online zijn via beeldbellen. Je ontvangt van ons een link. 

Wanneer? 

Er zullen op twee momenten groepsgesprekken georganiseerd worden: 

  • dinsdag 15 februari 2022 
  • donderdag 17 februari 2022 

Hoe laat? 

De groepsgesprekken vinden plaats van 15.00 uur tot 17.00 uur. Het duurt dus ongeveer 2 uur. 

Hierin zit ook een korte pauze. 

Wil je meedoen? 

Meld je dan aan! Mail daarvoor naar Hille van Gelder: h.vangelder@kentalis.nl. Geef hierbij aan op welke dag(en) je beschikbaar bent om deel te nemen. Aanmelden kan tot uiterlijk 2 dagen van tevoren. Geef het in je mail ook aan als je gebruik wilt maken van een schrijftolk of NGT-tolk. Meld je in dat geval zo vroeg mogelijk aan. Wij zullen dan ons best doen om tolken te regelen. 

We vinden het heel fijn als je mee wilt denken en praten in ons onderzoek! 

Hartelijke groeten van het projectteam, 

Hari Sakellari, Hille van Gelder, Susan van den Boogaard, Nadine de Rue en Brigitte de Hoog 

Terug naar overzicht