DeelkrachtWerkwijze Dynamisch Assessment: een bruikbare werkwijze voor behandelaren

Werkwijze Dynamisch Assessment: een bruikbare werkwijze voor behandelaren

In het project Dynamisch Assessment ontwikkelen we een werkwijze voor behandelaren. Hiermee kunnen zij in kaart brengen hoe goed mensen met aangeboren beperkingen in horen én zien (aangeboren doofblindheid, ADB) of een communicatief meervoudige beperking (CMB) kunnen leren.

Wat is dynamisch assessment?

Door de verschillende problemen die mensen met ADB of CMB hebben, is het moeilijker om de mogelijkheden voor leren te ontdekken. Het afnemen van een test is lastig en de resultaten zijn vaak niet betrouwbaar. Ook laat een test niet zien wat iemand echt kan in het dagelijks leven en welke hulp diens naasten daarbij kunnen bieden. Met enkel traditionele tests krijgen we dus geen goed beeld van wat en hoe iemand met ADB of CMB kan leren. Hierdoor is het moeilijker passende adviezen voor de behandeling en begeleiding van mensen met ADB of CMB te geven. Dynamisch assessment is een doorlopende onderzoeksprocedure, waarbij in interactie tussen de communicatiepartner en een persoon wordt onderzocht wat de ontwikkelingsmogelijkheden van die persoon zijn én welke ondersteuning vanuit de omgeving daarbij helpend is. Deze procedure is daarom bij uitstek geschikt om de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen met ADB of CMB te onderzoeken

Ontwikkelde werkwijze

Er is al veel onderzoek naar Dynamisch Assessment gedaan. Toch was er nog géén werkwijze die goed bruikbaar is bij mensen met ADB of CMB. Daarom hebben wij die nu ontwikkeld, op basis van wetenschappelijke literatuur en ervaringen van behandelaren, naasten van mensen met ADB of CMB en experts op het gebied van dynamisch assessment.De eerste resultaten staan binnenkort op onze website.

Nu gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een cursus. Ook onderzoeken we het gebruik van de werkwijze en de cursus in de praktijk. De komende tijd staan er dus een hoop spannende dingen te gebeuren!

Heb je interesse om mee te doen aan de nieuwe fase van het onderzoek? Mail dan naar Emma Vaillant (e.vaillant@kentalis.nl).

Terug naar overzicht