DeelkrachtHandreiking ‘Omgaan met diversiteit’

Handreiking ‘Omgaan met diversiteit’

De handreiking ‘Omgaan met diversiteit’ is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de behandeling of begeleiding van dove en slechthorende kinderen en hun ouders. De e-learning is specifiek ontwikkeld voor de Vroegbehandeling van dove en slechthorende kinderen, maar kan deels ook worden gebruikt voor andere doelgroepen en leeftijden.

 

Naar de handreiking

 

Twee handen die elkaar schudden (zwart en wit)

De diversiteit onder dove en slechthorende kinderen en hun gezinnen is groot. Gezinnen verschillen bijvoorbeeld in cultuur, de talen die ze thuis spreken, hoe goed ze kunnen lezen en schrijven en welke problemen ze ervaren. In het project ‘Diversiteit‘ streven we ernaar om de zorg (nog) toegankelijker te maken voor de diverse doelgroep van ouders en dove/ slechthorende kinderen in de vroegbehandeling.

Om gezinnen optimale zorg te kunnen bieden, is veel kennis nodig. En verschillende vaardigheden. Daarom hebben we een handreiking ontwikkeld. Daarin vind je informatie, tips en links om je hiermee op weg te helpen. Bijvoorbeeld over hoe je een tolk kunt inzetten bij afspraken. Of wat je kunt doen als ouders moeite hebben om de doof- of slechthorendheid van hun kind te accepteren. Deze e-learning is bedoeld om deze vragen te beantwoorden.

 

 

 

 

Terug naar overzicht