Dit project heeft tot doel om de zorg (nog) toegankelijker te maken voor de diverse doelgroep van ouders en D/SH kinderen in de vroegbehandeling. In dit project is een Handreiking Diversiteit ontwikkeld.

Naar het product

Toegankelijke zorg voor iedereen

Looptijd: 2020 -2023

Klik om te vergroten

Dove en slechthorende kinderen en hun ouders vormen een heel diverse groep. Bijvoorbeeld op het gebied van culturele achtergrond, opleidingsniveau of bijkomende problematiek. In het project ‘Diversiteit’ onderzoeken we hoe de zorg zo goed mogelijk kan aansluiten bij alle gezinnen. Zowel ouders als professionals denken hierover mee. Waar nodig worden op basis van de verworven inzichten aanpassingen gedaan aan (een) zorgproduct(en). Bijvoorbeeld door het taalgebruik aan te passen of door tekst te ondersteunen met illustraties. Daarnaast wordt een werkwijzer voor professionals ontwikkeld. Hierin kunnen zij praktische tips vinden over bijvoorbeeld begrijpelijk schrijven, maar ook informatie over onderwerpen zoals cultuursensitief werken. De producten die in het project worden ontwikkeld, worden getoetst aan de doelgroep voor wie ze zijn bedoeld. Op die manier wordt de samenwerking tussen de zorg en ouders nog beter.

Team

  • Merel Maslowski (Projectleider / senior onderzoeker; Kentalis)
  • Lizet Ketelaar (Projectleider / senior onderzoeker; NSDSK)
  • Hari Sakellari (Onderzoeker; Kentalis)
  • Manouk van Kerkhof (Onderzoeker; NSDSK)
  • Susan van den Boogaard (Onderzoeker; NSDSK)
  • Eva de Boer (Onderzoeker; NSDSK)
  • Evelien Dirks (Deelprogrammaleider DSH 0-5 / senior onderzoeker; NSDSK)
  • Nina Osterloh (Logopedist; Kentalis)
  • Belinda van der Aa (Onderzoeker; Auris)

Contact

Terug naar overzicht