DeelkrachtNederlandse functionele definitie van Doofblindheid

Nederlandse functionele definitie van Doofblindheid

De Nederlandse functionele definitie van doofblindheid beschrijft een beperking in horen én zien (doofblindheid) en de gevolgen hiervan op het dagelijks leven. Deze unieke beperking vraagt om een unieke definitie.

 

Naar de Nederlandse functionele definitie

Gebruik van terminologie

 

De Nederlandse functionele definitie is ook beschikbaar in Nederlandse gebarentaal, in het Engels en in International Sign Language.

Klik voor de vertaling in NGT

Klik voor de vertaling in het Engels

Klik voor de vertaling in International Sign

 

Waarom een functionele definitie? 
De medische definitie, die tot nu toe wordt gehanteerd, richt zich alleen op medische gegevens (het verlies in horen en zien). Dit zorgt er soms voor dat iemand die bijvoorbeeld nog ‘te veel’ hoort of ziet niet in aanmerking komt voor specifieke zorg, terwijl diegene wel problemen kan ervaren als gevolg van de beperking, en behoefte heeft aan specifieke zorg.

PDF bestand met daarop de functionele definitie

Klik om te vergroten

Totstandkoming functionele definitie
Om tot deze functionele definitie te komen, zijn er drie deelstudies uitgevoerd. We hebben een literatuurstudie gedaan om een beeld te krijgen van wat er in de literatuur bekend is over functionele definities. Ook hebben we een Delphistudie uitgevoerd. Hierin hebben ervaringsdeskundigen, en professionals die dagelijks met de doelgroep werken, hun meningen gedeeld over onderwerpen rondom een beperking in horen en zien. Uit de Delphistudie werd duidelijk waar wél consensus (overeenstemming) over was en waarover nog niet. Daarna hebben we twee consensusbijeenkomsten gehouden met ervaringsdeskundigen en professionals. Tijdens de 1e bijeenkomst zijn we (online) samengekomen om onderwerpen te bespreken waar nog geen consensus over was. In de 2e bijeenkomst zijn we (live) aan de slag gegaan met het schrijven van de functionele definitie. Hierna is de functionele definitie definitief gemaakt door een kleine groep experts, bestaande uit drie ervaringsdeskundigen en drie professionals. De functionele definitie is nu definitief.

Terug naar overzicht