We voeren een literatuurstudie uit, waarin we resultaten en kenmerken van interventies beschrijven. We hopen hiermee bestaande interventies in kaart te brengen. We doen ook aan praktijkverkenning. Hiermee willen we in kaart brengen welke interventies zorgprofessionals inzetten in de zorg voor mensen met aangeboren doofblindheid. Hoe bruikbaar zijn deze interventies? Hoe tevreden zijn zorgprofessionals over deze interventies? Uiteindelijk kiezen we een aantal interventies en gaan we deze implementeren. We zorgen dat zorgprofessionals deze (beter) in kunnen zetten in de zorg voor mensen met aangeboren doofblindheid.

Interventies onder de loep

Looptijd: 2020 – 2022

Klik om te vergroten

We helpen zorgprofessionals in het beter kunnen inzetten van interventies in de zorg aan mensen met aangeboren doofblindheid.

De laatste jaren zijn voor mensen met aangeboren doofblindheid steeds meer interventies op het gebied van taal, communicatie en cognitie ontwikkeld en onderzocht. Deze kennis is nog niet voor alle zorgprofessionals van Kentalis, Visio en Bartiméus beschikbaar. In dit project willen we ervoor zorgen dat deze zorgprofessionals interventies (beter) kunnen inzetten in de zorg voor mensen met aangeboren doofblindheid.

Verzamelen
We maken eerst een overzicht van de ontwikkelde interventies en hun kenmerken. Aan zorgprofessionals vragen we welke interventies zij kennen en inzetten. Per interventie stellen we een aantal vragen. We willen bijvoorbeeld weten bij welke cliënten ze de interventie inzetten, op welke manier ze de interventie inzetten en wat daarvoor nodig is. Ook vragen we ouders van kinderen met aangeboren doofblindheid naar hun ervaringen. Zo brengen we de ervaringen van ouders en van de zorgprofessionals van Kentalis, Bartiméus en Visio samen.

Interventies
Op basis van de verzamelde informatie kiezen we een aantal interventies. Deze interventies gaan we extra aandacht geven in dit project. We bekijken wat zorgprofessionals nodig hebben om deze interventies goed in te kunnen zetten. Dit zetten we om in een plan en voeren dit uit.

Kennis
We delen de inzichten over de interventies en over onze aanpak. We delen dit binnen onze organisaties en aan andere geïnteresseerden.

Team

 • Iris Manders, Projectleider/ Onderzoeker, Kentalis
 • Eline Heppe, Onderzoeker, Kentalis
 • Madelon Toussaint, Onderzoeker, Kentalis
 • Hanneke van Gennip, Zorgprofessional/Onderzoeker, Kentalis
 • Melissa Bloemers, Zorgprofessional, Kentalis
 • Erika Pranger, Zorgprofessional, Kentalis
 • Mijkje Worm, Zorgprofessional, Bartimeus
 • Kitty Bloeming, Zorgprofessional, Visio
 • Esther Keller, Zorgprofessional, Kentalis
 • Petra Hagen, Zorgprofessional, Kentalis
 • Daisy Voets, Zorgprofessional, Kentalis
 • Arianne Breure, Projectleider Kennisontwikkeling, Kentalis

Contact

Iris Manders: i.manders@kentalis.nl

Terug naar overzicht