We helpen artsen en andere zorgverleners om mensen met een communicatief meervoudige beperking zo vroeg mogelijk in hun leven te herkennen. 

Herkennen van mensen met CMB verbeteren

Looptijd: januari 2020 – december 2022

Klik om te vergroten

Waar gaat het project over?
Ieder mens heeft een beetje hulp en ondersteuning nodig om te kunnen leren en ontwikkelen. Voor mensen met CMB is het belangrijk dat ook zij de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Zo kunnen ook zij leren en zich ontwikkelen. Wanneer kinderen met CMB bij bijvoorbeeld een arts of consultatiebureau komen, zouden zij doorgestuurd moeten worden naar de juiste hulp.

Kinderen met CMB worden nu alleen nog niet altijd op tijd herkend. Zij worden dan niet doorgestuurd naar de juiste hulp. Dat is jammer, want bijvoorbeeld leren praten of gebaren kan je het best zo jong mogelijk leren. Goed communiceren zorgt ervoor dat je beter mee kunt doen in de samenleving. In het project willen we ervoor zorgen dat artsen en andere zorgverleners mensen met CMB wel op tijd herkennen.

Wat doen we in het project?
We bekijken wat er nodig is om mensen met CMB en hun hulpvraag zo vroeg mogelijk te herkennen. Dit doen we samen met experts op het gebied van CMB, zoals ouders en professionals. We maken:

 • Een duidelijke omschrijving over wat CMB is en welke kenmerken hierbij horen.
 • Een hulpmiddel om mensen met CMB te herkennen en door te sturen naar goede zorg.
 • Een overzicht van alle plekken in het land waar mensen met CMB geholpen kunnen worden.

Team

 • Margje van der Schuit, projectleider / onderzoeker – Kentalis
 • Nina Wolters-Leermakers, onderzoeker – Kentalis
 • Stijn Deckers, onderzoeker – Milo
 • Marian Sloots, onderwijskundige – Kentalis
 • Hans van Balkom, hoogleraar OC – Milo
 • Judith Stoep, onderzoeker – Milo
 • Rita Gerkema-Nijhof, gedragskundige – Kentalis
 • ervaringsdeskundige ouders
 • Pallas Health Research, ondersteuning Delphi-studie

Contact

Terug naar overzicht