Herkenning CMB

Doelen

 1. Er zijn vastgestelde criteria CMB, die bekend zijn bij potentiele verwijzers.
 2. Er is een signaleringslijst voor dagelijks begeleiders van mensen met CMB om auditieve en visuele beperkingenof taalontwikkelingsstoornissen te herkennen.
 3. De richtlijn visus- en gehoorscreening bij verstandelijke beperking is geïmplementeerd en wordt ingezet doorprofessionals die kunnen signaleren en/of verwijzen.
 4. Het aanbod van specialistische behandeling en ondersteuning is inzichtelijk voor doelgroep en verwijzers.

Activiteiten 2020

 1. Inventarisatie huidig gebruikte criteria vanuit literatuur- en praktijkonderzoek.
 2. Aanscherpen bestaande criteria en gebruikte onderzoeksmethoden via expertmeetings.
 3. Inventarisatie huidige richtlijn visus- en gehoorscreening bij CMB.
 4. Verspreiden en toepassen richtlijn visus- en gehoorscreening binnen ZG-sector en andere sectoren.
 5. Inventarisatie van bestaande lijsten via literatuuronderzoek en uitvraag in de sector.
 6. Voorwaarden voor goede inzet van signaleringslijsten via focusgroepen achterhalen.
 7. Bepalen of en hoeveel verschillende signaleringslijsten gemaakt moeten worden.
 8. Inventarisatie van het zorgaanbod voor mensen met CMB;
 9. Opstellen sociale kaart met zorgaanbod geschikt voor mensen met CMB en hun sociale netwerk;
 10. Starten met het ontwerpen van een systeem om sociale kaart actueel te houden en beschikbaar te stellen.
Terug naar overzicht