DeelkrachtInclusie

Inclusie

Doel: DSH kinderen en jongeren nemen samen met horende kinderen en jongeren deel aan activiteiten.

Samen doen!

Looptijd: 2020 – 2023

Klik om te vergroten

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen is fijn. Dat geldt ook voor dove en slechthorende kinderen en jongeren. Mee kunnen doen met anderen in de samenleving is ook goed voor je ontwikkeling. En draagt ook bij aan je welbevinden. In dit project willen we de inclusie van DSH kinderen en jongeren bevorderen. We doen dit in lijn met het VN-verdrag. Waar in Nederland organiseert men activiteiten voor DSH en horende kinderen samen? Het projectteam is daarnaar op zoek. In het projectteam zitten ook een vertegenwoordiger van SH-Jong en de Fodok. We ondersteunen lokale initiatieven. Indien gewenst ondersteunen we bij de organisatie van een activiteit. Bijvoorbeeld door het geven van advies. Of door het geven van een workshop over doofheid en slechthorendheid.

Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het Nationaal Theater. Zij organiseren in schoolvakanties theaterwerkplaatsen. Die maken ze ook toegankelijk voor dove kinderen en jongeren. Helaas konden de theaterwerkplaatsen door Corona in de herfstvakantie 2020 en voorjaarsvakantie 2021 niet doorgaan. Waarschijnlijk is de eerstvolgende in de herfstvakantie 2021. In het theaterseizoen 2021/2022 biedt Nationaal Theater ook 11 schoolvoorstellingen aan die toegankelijk zijn voor dove en slechthorende kinderen.

Ook zoeken we naar een aantal organisaties die nog geen activiteiten voor DSH en horende kinderen samen organiseren. Maar die daarvoor wel enthousiast zijn. We helpen hen om dit van de grond te krijgen. Zodat dit later een voorbeeld kan zijn voor andere organisaties. Zoals bijvoorbeeld wijkteams.

Een voorbeeld daarvan is samenwerking met De Schoor en Kleur in Cultuur in de gemeente Almere. Zij gaan activiteiten organiseren waar ook dove kinderen en jongeren aan mee kunnen doen.

We zijn bezig om contacten te leggen met:

  • De nationale bibliotheek
  • Een aantal wijkteams
  • Het Openbaar Vervoer

Team

  • Anne Geerts (SH-jong)
  • Mariën Hannink (FODOK)
  • Pieter Groen (Kentalis)
  • Jelle Kamstra (Kentalis)
  • Helga Nijboer (Kentalis)
  • Nadine de Rue (Kentalis)

Contact

 

Terug naar overzicht