Doel: DSH kinderen en jongeren nemen samen met horende kinderen en jongeren deel aan activiteiten.

Samen doen!

Looptijd: 2020 – 2023

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen is fijn. Dat geldt ook voor dove en slechthorende kinderen en jongeren. Mee kunnen doen met anderen in de samenleving is ook goed voor je ontwikkeling. En draagt bij aan je welbevinden.

In dit project wilden we de inclusie van DSH kinderen en jongeren bevorderen. Dit is in lijn met het VN-verdrag. Waar in Nederland organiseert men activiteiten voor DSH en horende kinderen samen? Het projectteam is daarnaar op zoek gegaan. In het projectteam zaten ook vertegenwoordigers van SH-Jong en de Fodok. We hebben lokale initiatieven ondersteund. Bijvoorbeeld door het geven van advies. Of door het geven van een workshop over doofheid en slechthorendheid.

Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het Nationaal Theater. Zij organiseren in schoolvakanties theaterwerkplaatsen. Die maken ze ook toegankelijk voor dove kinderen en jongeren.

Bij het organiseren van activiteiten van horende en DSH kinderen samen, merkten wij een beperkte opkomst. De vraag was of DSH kinderen en jongeren inderdaad behoefte hebben aan georganiseerde inclusie-activiteiten voor het in contact komen en samen meedoen met horende leeftijdsgenoten.

Het doel van het project is toen bijgesteld naar het beter zicht krijgen op de behoefte van de jonge DSH doelgroep, om daar in de toekomst beter op aan te kunnen sluiten.

Onderzoek

Wij hebben onderzoek gedaan naar de behoeften van dove en slechthorende kinderen en jongeren op het gebied van buitenschoolse activiteiten. Welke activiteiten doen zij al? Is er behoefte aan meer buitenschoolse activiteiten? En is dit dan met DSH leeftijdsgenoten of met horende leeftijdsgenoten? Welke belemmeringen ervaren zij bij het meedoen met (meer) buitenschoolse activiteiten?

De resultaten van dit onderzoek lees je in de overzichtelijke samenvatting of het uitgebreidere rapport – zie downloads.

Een belangrijke bevinding is dat er behoefte is aan meer buitenschoolse activiteiten samen met andere DSH leeftijdsgenoten. Daarnaast blijkt vermoeidheid de belangrijkste belemmering bij het meedoen met (meer) buitenschoolse activiteiten. Meer conclusies vind je in de samenvatting en het rapport.

Klik om te vergroten

Team

  • Alie Slot (Kentalis)
  • Anne Geerts (SH-jong)
  • Mariën Hannink (FODOK)
  • Pieter Groen (Kentalis)
  • Jelle Kamstra (Kentalis)
  • Helga Nijboer (Kentalis)
  • Nadine de Rue (Kentalis)

Contact

Terug naar overzicht