DeelkrachtOnderzoek Screening Psywel

Onderzoek Screening Psywel

Met regelmatige screening kunnen psychische problemen op tijd worden opgespoord en behandeld.

Zicht op psychische problemen!

Looptijd: 2020 – 2023

Klik om te vergroten

Onderzoek naar de Screening Psywel

Soms zijn kinderen uit balans. Ze worstelen met psychische problemen. Dat kan om allerlei verschillende soorten problemen gaan. Somberheid, Angst of Boosheid. Of steeds maar moeten denken aan die ene ingrijpende gebeurtenis. Het is belangrijk om goed zicht te hebben op deze psychische problemen. En aan deze problemen te werken. Vooral bij dove en slechthorende kinderen. Daarom heeft Kentalis een programma ontwikkeld: Psywel.

In het screeningsprogramma van Psywel wordt elke twee jaar (op school) onderzocht of dove en slechthorende leerlingen psychische problemen hebben. Dat gebeurt aan de hand van vragenlijsten (kind, ouders en de leerkracht) en gesprekken. Na het opsporen van de psychische problemen is het behandelen de volgende stap. Dat gebeurt soms binnen de GGZ (bijvoorbeeld  GGMD) en soms binnen Kentalis. Overigens worden bij Kentalis Zorg ook alle cliënten eerst gescreend op psychische problemen.

Kentalis zet de screening van Psywel nu al een aantal jaren in. In dit project hebben we onderzocht hoe het screenen van de leerlingen in onderwijs en het screenen en behandelen in zorg verloopt. Het onderzoek naar de screening van Psywel in onderwijs liet o.a. zien dat het screenen goed verloopt op de scholen van Kentalis. Je kunt meer lezen over het onderzoek in onderwijs in het verslag ‘Onderzoek Screening Psywel Onderwijs’. Het onderzoek naar de screening van Psywel in de zorg richtte zich, naast het screenen, ook op het type behandeling waarin cliënten terechtkomen. Voor meer informatie over dit onderzoek in de zorg kunt U contact opnemen met Katja Sterkman (k.sterkman@kentalis.nl)

Team

Contact

Terug naar overzicht