Betere samenwerking tussen onze zorg en de kinderopvang

Samenwerking tussen onze zorg en de kinderopvang: Hoe kan het beter?

Looptijd: 2020 – 2022

Vrouw en kind spelen met educatief speelgoed

In dit project bekijken we hoe we in de zorg voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) beter kunnen samenwerken met de kinderopvang.

Als de taalontwikkeling niet goed op gang komt zonder duidelijke oorzaak kan er sprake zijn van een TOS. Kinderen met een TOS hebben moeite met het gebruiken van taal. Ze zijn soms moeilijk te verstaan, leren weinig nieuwe woorden en maken geen (goede) zinnen. Soms heeft een kind daarbij ook nog moeite om taal te begrijpen. TOS komt voor bij ongeveer 5% van de kinderen en uit zich al vroeg in de ontwikkeling. De kinderopvang is daarom een belangrijke plek voor het signaleren en doorverwijzen van kinderen met een mogelijke TOS. De kinderopvang is ook een belangrijke plek voor het goed begeleiden van kinderen met een TOS.

Dit project bekijkt als eerste de samenwerking tussen de kinderopvang en de zorg vanuit Auris, Kentalis en NSDSK. Samen kijken we naar wat er goed gaat en wat er beter kan. We doen dit vanuit drie verschillende hoeken.

  1. Vanuit de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang (lees meer in dit artikel)
  2. Vanuit behandelaars van onze organisaties
  3. Vanuit de ouders van kinderen met een TOS.

Samen willen we in 2021 de samenwerking verbeteren, zodat kinderen met een TOS vroeg gezien en geholpen worden.

In 2022 richten we ons op de samenwerking met de consultatiebureaus.

Team

  • Roxette van den Bosch, projectleider vanuit Auris
  • Mariska van Bochove, behandelaar vanuit Auris
  • Mirjam Blumenthal, projectleider vanuit Kentalis
  • Iris Duinmeijer, projectleider vanuit NSDSK
  • Lonneke Niehe, behandelaar, vanuit NSDSK

Contact

Voor vragen over dit onderzoek kun je contact opnemen met een van de projectleiders:

Terug naar overzicht