Werkzame elementen communicatieve behandeling

Doel

Er is kennis over werkzame elementen met betrekking tot hoe communicatieve ondersteuning aan (jonge) kinderen met CMB vorm gegeven moet worden. Deze kennis kan hierna doorontwikkeld worden voor andere levensfasen.

Activiteiten 2020

  1. Ontwikkelen van een actueel overzicht van behandelmethodieken, -technieken en ondersteunende hulpmiddelenvia literatuur- en praktijkonderzoek;
  2. Expertbijeenkomsten met ouders, personen met CMB en professionals, waarin kennis overondersteuningsbehoeften van personen met CMB, methodieken en hulpmiddelen wordt gedeeld;
  3. Inrichten onderzoek naar werkzame elementen, bij voorkeur in de vorm van cohort studie (2 jaar volgen).
Terug naar overzicht