De vroegbehandeling voor jonge kinderen met CMB zo goed mogelijk maken

Looptijd 2023 -2024

Waar gaat het project over?
Voor kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) is communiceren niet vanzelfsprekend. Ze kennen minder woorden dan hun leeftijdsgenoten zonder CMB of kunnen zich nog niet goed genoeg duidelijk maken. Om dit te leren gaan ze naar speciale behandelgroepen met interventies op maat binnen de zintuiglijk gehandicaptensector. Op deze groepen leren kinderen op een speelse manier nieuwe woorden en communicatieve en sociale vaardigheden. Dit wordt gedaan via verschillende activiteiten, zoals spelen, boekjes lezen of liedjes zingen. Als kinderen (nog) niet kunnen praten leren ze gebaren of gebruiken ze plaatjes. Zo leren ze steeds beter communiceren en meer taal.

Waarom is dit project nodig?
We willen de groepsbehandeling voor jonge kinderen met CMB zo goed mogelijk maken. Om goed aan te sluiten bij de behoeften van jonge kinderen met CMB willen we weten wat volgens professionals en ouders van kinderen met CMB helpt in de communicatieve behandeling. Ook willen we weten wat volgens de wetenschappelijke literatuur helpt bij het leren communiceren.

Wat hebben we al gedaan in het project?
In de afgelopen 3 jaar (‘Werkzame elementen communicatieve behandeling’, 2020-2022) hebben we op verschillende manieren onderzocht wat goed werkt in de communicatieve behandeling van jonge kinderen met CMB. Van welke activiteiten leren kinderen heel veel? En welk materiaal gebruiken ze graag? We hebben:

 • Informatie gehaald uit wetenschappelijke literatuur, zoals artikelen of boeken.
 • Professionals van de behandelgroepen (bij Kentalis en Milo) gevraagd hoe ze hun ideale behandeling vorm zouden geven. Wat werkt volgens hen het beste in de communicatieve behandeling?
 • Ouders van kinderen die op de behandelgroepen zitten of kortgeleden hebben gezeten, gevraagd wat zij een goede behandeling vinden. Wanneer zien zij dat hun kind meer gaat communiceren?

Wat doen wij nu in het project?
Nu alle informatie verzameld is gaan we deze informatie met elkaar vergelijken. Zijn er opvallende verschillen? Of zijn er misschien duidelijke overeenkomsten? Dit levert ons informatie op over welke onderdelen van de behandelgroepen (extra) belangrijk zijn voor de communicatieve ontwikkeling van jonge kinderen met CMB.

Met deze informatie maken we een praktisch toepasbaar product voor professionals en ouders. In dit product staan tips en informatie over wat helpt in de communicatieve behandeling van jonge kinderen met CMB. Dit helpt professionals om keuzes te maken in activiteiten en materialen. Het helpt ook ouders om thuis zoveel mogelijk te oefenen met communiceren. We delen de resultaten van dit project met anderen door het schrijven van verschillende artikelen. Houd hiervoor de Deelkracht website in de gaten!

Team

 • Lisette van der Heijden, projectleider / onderzoeker – Kentalis
 • Margje van der Schuit, senior onderzoeker / deelprogrammaleider – Kentalis
 • Madelon Toussaint, onderzoeker – Kentalis
 • Nina Wolters-Leermakers, senior onderzoeker – Kentalis
 • Ellis van Dijk, logopedist – Kentalis
 • Irena Draskovic, senior onderzoeker – Milo
 • Selsela Hasami, gedragskundige – Milo
 • Sjoukje Kuipers, ervaringsdeskundige ouder

Contact

Wil je meer weten over het onderzoek? Of wil je meedoen aan het onderzoek? Dan kan je contact opnemen met Lisette van der Heijden via Lis.vanderheijden@kentalis.nl of Margje van der Schuit via M.vanderschuit@kentalis.nl.

Terug naar overzicht