DeelkrachtHet project Evaluatie Loketfunctie DB-connect is afgerond!

Het project Evaluatie Loketfunctie DB-connect is afgerond!

Het project Evaluatie Loketfunctie DB-connect van het Deelprogramma Doofblind is begin dit jaar afgerond. Dit is het eerste project binnen het Deelprogramma Doofblind dat we afronden. In dit project hebben we de loketfunctie van DB-connect geëvalueerd. DB-connect is het landelijke informatiepunt voor vragen over een beperking in horen én zien (doofblindheid). Bij DB-connect kun je via de telefoon of via e-mail vragen stellen. Dit loket wordt gerund door een ervaringsdeskundige en professionals van de vijf betrokken organisaties (Bartiméus, GGMD, Kalorama, Kentalis en Visio).

Het project
Ook hebben we opgehaald wat er nodig is om het loket verder te verbeteren. Dit hebben we gedaan door drie deelonderzoeken uit te voeren. In het eerste deelonderzoek hebben we de bestaande data van het loket geanalyseerd. In het tweede deelonderzoek hebben we de contactpersonen van het loket geïnterviewd. In het derde en laatste deelonderzoek hebben we een evaluatievragenlijst uitgezet voor de vraagstellers die contact hebben gehad met het loket van DB-connect.

Wat kwam er uit het onderzoek?
–       Deelonderzoek 1: Sinds de oprichting van het loket in 2017 zijn er 82 vragen aan het loket gesteld. Gemiddeld zijn dat 2 à 3 vragen per maand, maar de aantallen per maand wisselen sterk. De meeste vragen komen binnen per e-mail. Met name hulpverleners weten het loket van DB-connect goed te vinden. Deze hulpverleners komen uit het hele land. Er komen minder vragen binnen van bedrijfs-revalidatieartsen, mensen met een beperking in horen én zien en hun naasten. Vanuit de provincie Friesland zijn de meeste vragen gesteld. Er komen weinig vragen binnen uit Noord-Holland. De meeste vragen gaan over iemand met een verworven beperking in horen én zien en de minste vragen over iemand met een leeftijdsgerelateerde beperking in horen én zien.

–       Deelonderzoek 2: Alle 11 contactpersonen van het loket van DB-connect hebben meegedaan aan de interviews. Gemiddeld besteden zij ruim 2 uur per week aan het loket. Alle contactpersonen hebben het gevoel dat ze samen een team vormen, ondanks dat ze bij verschillende organisaties werkzaam zijn. De contactpersonen zouden graag meer kennis willen over het aanbod van de betrokken organisaties binnen DB-connect en over hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor mensen met een beperking en horen én zien. Verder geven zij aan dat de ICT voorzieningen van het loket verbeterd zouden kunnen worden. Alle contactpersonen zijn tevreden met de antwoorden die ze terugkoppelen aan de vraagstellers. Gemiddeld geven zij het loket het cijfer 7.

–       Deelonderzoek 3: In totaal hebben 9 vraagstellers de evaluatievragenlijst ingevuld. Over het algemeen zijn de vraagstellers tevreden over de inhoud van het gekregen antwoord. Ook zijn de vraagstellers tevreden over de snelheid waarmee zij een antwoord hebben gekregen. De vraagstellers ervaren het contact met de contactpersonen over het algemeen als (heel) prettig. De meeste vraagstellers waren al bekend met het loket van DB-connect. Slechts één deelnemer heeft het loket via internet gevonden. Over het algemeen vinden de vraagstellers het loket goed toegankelijk. De vraagstellers geven het loket gemiddeld een 8.2.

Op basis van deze resultaten zijn per deelonderzoek meerdere adviezen opgesteld. De resultaten en adviezen van de drie deelonderzoeken zijn terug te vinden in de rapportages op de website (Evaluatie loketfunctie DB-Connect – Deelkracht). De resultaten zijn ook gedeeld en uitgebreid besproken met de projectleider van DB-connect. Samen met de contactpersonen van het loket is de projectleider aan de slag gegaan om het loket te verbeteren op basis van de resultaten van het onderzoek en de gegeven adviezen.

Een aantal adviezen worden op dit moment ook al opgepakt binnen de projecten van het Deelprogramma Doofblindheid van Deelkracht. Zo ontwikkelen we op dit moment binnen het project Sociale Kaart Doofblindheid een sociale kaart waarop het aanbod van alle betrokken organisaties binnen DB-connect wordt weergeven. Binnen het project Inzicht in Hulpmiddelen ontwikkelen we een lijst met beschikbare hulpmiddelen voor mensen met een beperking in horen én zien in Nederland. De opbrengsten van deze projecten helpen de contactpersonen van het loket van DB-connect bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Terug naar overzicht