Klik om te vergroten

Doel
Het doel van de interviews is om antwoord te kunnen geven op de vragen:

  • Welke hulpvragen hebben dove en slechthorende nieuwkomers?
  • Wat zijn hun ervaringen met de zorg?

We kijken daarbij ook naar:

  • Waarom hebben sommige dove en slechthorende nieuwkomers geen hulpvraag?
  • Waarom kunnen of durven sommige dove en slechthorende nieuwkomers niet om zorg te vragen?

Aanpak
We interviewen minimaal 10 dove of slechthorende nieuwkomers. De gesprekken duren een uur. Van de 10 nieuwkomers is een deel ook vluchteling.

Onderwerpen
De onderwerpen die in de interviews besproken worden, komen uit:

  • Artikelen die over dove en slechthorende nieuwkomers zijn geschreven.
  • Wat we weten uit onderzoek dat in het buitenland gedaan wordt.

Tijdens de interviews wordt onder meer gevraagd naar:

– Of men zorg nodig heeft. En zo ja, welke zorg?

– Eenzaamheid

– Contact met partijen uit de asiel- en inburgeringsketen

– Contact met andere doven

 

Vervolg

De uitkomsten van de interviews zijn vergeleken met de uitkomsten van de interviews die voor de netwerkanalyse zijn gedaan. De uitkomsten van de vergelijking zijn gebruikt om:

  • Een boekje te maken dat laat zien hoe verschillend nieuwkomers zijn. Bijvoorbeeld in wat ze hebben meegemaakt, de problemen die ze hebben en hun hulpvraag.
  • Een zorgaanbod te maken dat goed aansluit bij de hulpvragen van de doelgroep.
  • Partijen in de auditieve sector en de asiel- en inburgeringsketen te adviseren. Bijvoorbeeld over de problemen die de doelgroep ervaart.

Deze informatie komt ook in de Kenniskoffer.

 

Uitvoerende partijen
Deze activiteit wordt uitgevoerd door Kentalis.

Contact

Heb je vragen over deze activiteit? Stuur dan een e-mail naar Peia Prawiro-Atmodjo – Puts  of Lisa Hinderks van Kentalis.

Terug naar overzicht